IX NOC LOGISTYKI ZA NAMI!

19 kwietnia 2024 roku odbyła się IX NOC LOGISTYKI w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr…