VIII NOC LOGISTYKI ZA NAMI!

21 kwietnia 2023 roku odbyła się VIII NOC LOGISTYKI w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych nr…