Stworzył obecny szablon witryny

Krzysztof Świątkowski – uczyłam Go Sieci Komputerowych. On pomagał mi w założeniu platformy moodle naszej szkoły. Był bardzo dobry w tym, obecnie pomaga mi. Umieszczam jego pracę, która posiadam

Zadanie

Za zadanie postawmy sobie dzielenie sieci o adresie 172.16.0.0/16 na podsieci:

  • I złożona z 200 hostów
  • II złożona ze 100 hostów
  • III złożona z 50 hostów
  • IV złożona z 10 hostów
  • V złożona z 10 hostów

Rozpisane obliczenia podziału sieci : 

Beata Waś